VE DNECH 3.-18.8. BUDOU ESHOP I PRODEJNA UZAVŘENY Z DŮVODU DOVOLENÉ

GDPR


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V souvislosti s pravidly Evropské unie o ochraně osobních údajů tzv. GDPR přijímáme následující


Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah, účel a způsob zpracování osobních údajů

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, potřebujeme znát a dále zpracovávat některé vaše osobní údaje - jméno a příjmení, název firmy, IČO/DIČ, fakturační a doručovací adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem realizace kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Tyto osobní údaje od vás získáváme na základě vaší registrace na www.BarevneNapady.cz případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů, případně na některém z našich kontaktních telefonních čísel, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Doba zpracování těchto údajů je v případě realizace objednávky dána zákonem, a to minimálně 10 let.

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách. Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat.

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím tzv. cookies.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám bezodkladně po obdržení vaší žádosti dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách www.barevnenapady.cz. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z výše uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@barevnenapady.cz.

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

Zpracovatelé osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Bc. Iveta Smetáková, IČO 02571668, se sídlem V Aleji 2058/18, Jablonec nad Nisou. Osobní údaje však pro nás mohou v nezbytném rozsahu zpracovávat i tito zpracovatelé:

Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zabezpečení dat

Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření, abychom zamezili neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji.


Tyto zásady najdete také jako soubor ke stažení v záhlaví našich obchodních podmínek.